Arrangementer

Fælles arrangementer

Året i FLS Golfklub er delt op i en forårs- og en efterårssæson, som hhv. løber fra 1. april til 30. juni og fra 1. august til 31. oktober.

I begge sæsoner bestræber klubben sig på at arrangere fem runder golf, hvor alle kan melde sig til og få en hyggelig stund med kollegaerne.

 

De golfklubber vi besøger i løbet af sæsonerne vælges ud fra årets budget og vil, så vidt muligt, blive lagt på skiftende ugedage så flest mulige af klubbens medlemmer har mulighed for at deltage.

 

Der afholdes også et årligt internt klubmesterskab i en række for medlemmer med DGU kort og en række for medlemmer uden DGU kort.

 

Hvis interessen er til stede kan FLS Golfklub danne firmahold og spille matcher mod andre firmaklubber.